Формуляри

Декларация за отсъствия на деца от трета и четвърта група

Заявление за отсъствие по семейни причини

Декларация - отсъствия ПГ.docx
Заявление - отсъствие по сем.причини.docx

Декларация за взимане на дете, за учебната 2020-2021 година

Заявление за отписване на дете от детската градина

Декларация взимане и заснимане.doc
Заявление - отписване.docx