Формуляри

Декларация за отсъствия на деца от втора, трета и четвърта група, при заболеваемост в област Варна >250 на 100хил.

Декларация - отсъствия ПГ.docx

Заявление за отсъствие по семейни причини

Заявление - отсъствие по сем.причини.docx

Декларация за взимане на дете, за учебната 2020-2021 година

Декларация взимане и заснимане.doc

Заявление за отписване на дете от детската градина

Заявление - отписване.docx