13.09.2021г.

Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция с COVID-19 в ДГ№26 "Изворче"

ВП за намялаване риска от инфекция - 15.09.2021.pdf

01.09.2021г.

Насоки на МОН за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини

Nasoki_DG_31082021.pdf

09.04.2021г.

Заповед на директора на ДГ№26 "Изворче" за дейността на детското заведение в периода 12-16.04.2021г.


12-16.04.2021.pdf

02.04.2021г.

Заповед на директора на ДГ№26 "Изворче" за възстановяване приема на деца от 05.04.2021г.

Възстановяване на дейността - 05.04..pdf
25.03.2021г.

Служебни бележки

Уважаеми родители,

Ако желаете да Ви бъде издадена служебна бележка, която да послужи пред Дирекция "Социално подпомагане" при кандидатстване за помощ за времето на педагогическо взаимодействие в електронна среда от разстояние, е необходимо да изпратите следните данни на имейл m.mihailova@dg26izvorche.bg :

  1. Трите имена и ЕГН на родителя, който ще кандидатства за помощта;

  2. Точен адрес на родителя;

  3. Трите имена, ЕГН и група на детето.

Моля в писмото впишете и как желаете да получите бележката - по електронен път или на място в детската градина.

19.03.2021г.

Заповед на директора на ДГ№26 "Изворче" за преминаване в педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда, за периода 22-31.03.2021г.

03.2021_Преустановяване посещенията на деца.pdf

Изменения и допълнения на Насоките за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед №РД 01-51 от 26.01.2021г. на министъра на здравеопазването и Вътрешните правила за организиране на дейностите след възстановяване на приема на деца в условията на COVID 19 в ДГ№26 „Изворче“ , ви напомняме, че спазването на графиците за водене и взимане на децата, сутрешният филтър, както и носенето на защитна маска за лице на територията на детската градина, включително в двора, са задължителни!Актуализация Мерки 02.2021.pdf

Важно! Ако детето е отсъствало повече от 2 месеца

За деца, които възобновяват посещенията си в детската градина при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити и декларация за информирано съгласие и липса на контакт със заразно болни в последните 14 дни, преди посещението. Декларацията може да изтеглите от тук.


Възобновяване присъствието на децата в детската градина от 04.01.2021г.

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящото възобновяване присъствията на децата в детската градина, ви уведомяваме, че децата ще бъдат приемани само срещу попълнена и подписана декларация за информирано съгласие и липса на контакт със заразно болни в последните 14 дни, преди посещението. Декларацията може да изтеглите от тук.

Приемът ще се осъществява без промяна в графика, действащ преди затваряне на детската градина (Заповед №16/02.10.2020г. на Директора на ДГ№26 "Изворче")

На 04.01.2021г. ще бъдат приемани само деца, чиито родители са подали заявление чрез анкетата от 19.12.2020г.

Отсъствия на децата от трета и четвърта група

Zapoved_otsystviya_31.01..PDF
ВП ПВЕСР.pdf

27.11.2020г.

Преустановяване посещенията на деца.pdf
Varna.pdf

02.10.2020г.

График - деца - от 05.10..pdf

18.09.2020г.

График -деца 21-25.09..pdf

25.09.2020г.

График - деца - 25.09.-02.10..pdf

15.09.2020г.

Вътрешни правила за организиране на дейностите след възстановяване на приема на деца в условията на COVID-19 в ДГ№26 „Изворче“

Актуализация от 15.09.2020г.


ВП - актуализация 15.09..pdf

Вътрешни правила за организиране на дейностите след възстановяване на приема на деца в условията на COVID-19 в ДГ№26 „Изворче“

След като се запознаят с Правилата, родителите, желаещи децата им да посещават детското заведение, е необходимо да изтеглят от страницата "Формуляри" декларация за информирано съгласие, да я разпечатат, попълнят и подпишат. Декларацията се представя при първото посещение на детето в детската градина.


ВП актуализирани.pdf
ВП - COVID-19.docx.pdf

Уважаеми родители,

Ако детето Ви ще посещава детска градина за пръв път след извънредното положение, е необходимо да попълните декларация за информирано съгласие, която може да изтеглите от страница "Формуляри".

Напомняме Ви, че макар детската градина да е отворена за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда, с гарантирана физическа дистанция, е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.

ВАЖНО! ОТВАРЯНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА (обновена)

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящото отваряне на детската градина, което ще се реализира в периода 22.05.-01.06.2020г., и необходимостта от организация в условията на извънредна епидемична обстановка, Ви молим да проверите служебните профили на Вашите деца (хххххххххх@dg26izvorche.bg). Информацията и указанията, свързани с отварянето, ще получавате на служебните пощи. Ако имате проблем с достъпа, е необходимо да изпратите имейл с името и групата на детето на a.bodicheva@dg26izvorche.bg.

На родители, които не са попълнили анкетата за отварянето на детската градина, поради липса на достъп до групите в социалните мрежи, ще им бъде изпратена на служебните имейли на децата.

Срок за попълване на анкетата: 10,00ч., на 20.05.2020г.

Денят на отваряне ще бъде оповестен на официалния сайт на детската градина.

Детската градина ще отвори на 26.05.2020г. Повече информация за действията, които е необходимо да предприемете във връзка с отварянето, ще получите след 16,00ч. на 20.05.2020г., на служебните имейли на децата.