Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2.docx
Инфо 138 - приемане и преместване.docx
Инфо 136 - детска градина-2.docx
Инфо 153 - дубликати.docx
Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф..docx
Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК.docx
Инфо 156 - европейско прил дипл. СО.docx
Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1.docx
Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас.docx
Инфо 141 - диплома.docx
Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф..docx
Инфо 149 - проверка способности-1.docx
Инфо 143 - валидиране.docx