Бюджет - архив

09.2017.pdf
Сборен-отчет-за-касовото-изпълнение-на-бюджета-и-извънбюджетните-сметки-и-фондове-с-натрупване-от-01.01.2017г.-до-31.10.2017г..pdf
Сборен-отчет-за-касовото-изпълнение-на-бюджета-и-извънбюджетните-сметки-и-фондове-с-натрупване-от-01.01.2017г.-до-30.11.2017г..pdf
Сборен-отчет-за-касовото-изпълнение-на-бюджета-и-извънбюджетните-сметки-и-фондове-с-натрупване-от-01.01.2017г.-до-31.12.2017г..pdf