Педагогически екип

Анелия Бодичева - директор


Образование
Магистър по специалност "Музикална педагогика"Магистър по специалност "Управление на образованието"IV ПКС по специалност "Управление на образованието"Специализация "Училищно консултиране"
Професионален опит
Работи в системата на образованието от 1997г., първоначално като учител по музика в начален, среден и горен курс на училищното образование, а от 2006г. - в предучилищното образование, като учител по музика, педагогически съветник и заместник-директор УТД. От учебната 2017-2018 година е директор на ДГ №26 "Изворче".
Професионална философия
"Вярвам, че да си педагог е призвание, независещо от броя на дипломите, които притежаваш и професията, която упражняваш. Вярвам, че за да си добър учител и педагог е необходимо:ДА БЪДЕШ ЛИЧНОСТ, за да можеш да възпитаваш личности;ДА БЪДЕШ ЛИДЕР, за да можеш да изграждаш доверие и да водиш децата към непознати за тях светове;ДА ПРИТЕЖАВАШ ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, за да можеш да улавяш онези скрити нюанси в душата на всяко дете, които го правят уникално и неповторимо;ДА СИ ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАН, за да можеш по най-простия и достъпен начин да предадеш своите знания и умения;И най-важното: ДА СИ ОТГОВОРЕН и нито за миг да не забравяш, че ежедневно градиш бъдещето!"

Галина Райкова - главен учител

Образование
Магистър по специалност "Предучилищна педагогика"Магистър по специалност "Управление на образованието"I ПКС по специалност "Предучилищна педагогика"
Професионален опит
Учител с 23 години педагогически опит в сферата на предучилищното образование. Освен като учител в детска градина, е работила и като учител в подготвителна група в училище и помощник-директор в детска градина.
Професионална философия

Асие Рамиз - учител, ПГ

Величка Колева - учител, ПГ

Образование
Бакалавър по специалност "Предучилищна педагогика"
Професионален опит
Професионалния си опит натрупва като учител в подготвителна група в училище и учител в детска градина. В ДГ №26 "Изворче" работи от 2018 година.

Професионална философия
„Няма нещо, което едно дете да не може да постигне, стига да има кой да повярва в него. Лоши деца няма. Нашата основна работа като учители е да бъдем онова дърво, което да ги приюти, да им помогне да растат здрави и да им даде криле да полетят."

Веселина Георгиева - старши учител, ДГ

Галина Георгиева - старши учител, ПГ

Образование
Магистър по специалност "Предучилищна и начална педагогика "IV ПКС по специалност "Предучилищна педагогика"
Професионален опит
В системата на предучилищното образование е повече от 23 години. Работи в ДГ №26 "Изворче" от 2014 година.
Професионална философия
„Една книга, една химикалка, едно дете и един учител могат да променят света.“ Малала Юсуфзай


Галя Кузова - старши учител, ДГ

Образование
Магистър по специалност "Предучилищна педагогика "IV ПКС по специалност "Предучилищна педагогика"
Професионален опит
Притежава богат педагогически опит и високо ниво на специална и научна подготовка. Работи с желание, отговорност и любов към децата. В ДГ №26 "Изворче" е от 2003 година.
Професионална философия

Диана Драгиева - старши учител, ДГ

Образование
Магистър по специалност "Предучилищна педагогика"II ПКС по специалност "Предучилищна педагогика"Специализация "„Хуманистични основи на предучилищното възпитание“"
Професионален опит
Учител с опит. Участник в различни семинари и обучения. Постоянно обогатява и актуализира теоретичните и практическите си познания в сферата на образованието. Работи в ДГ №26 "Изворче" от 2012 година.
Професионална философия
"Тук съм, за да дам най-доброто от себе си!"

Дияна Георгиева - учител, ПГ

Образование
Магистър по специалност "Иновации в предучилищното образование"Бакалавър по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"IV ПКС по специалност "Предучилищна педагогика"
Професионален опит
Стартира професионалния си път в системата на предучилищното образование като помощник-възпитател, но само няколко години по-късно е вече учител, който с желание, отдаденост на професията и усмивка посреща ежедневно своите малки възпитаници. В ДГ №26 "Изворче" работи от 2012 година.
Професионална философия
„Най- голямата победа за мен като учител, е да виждам постиженията на децата и тяхното задоволство от онова, което са усвоили."

Живка Михайлова - старши учител, ПГ

Образование
Магистър по специалност "Предучилищна и начална педагогика "II ПКС по специалност "Предучилищна педагогика"
Професионален опит
В системата на предучилищното образование от 1980 г. Работи в ДГ №26 "Изворче" от 2017 година.
Професионална философия
„Ти ще ги учиш да летят, но те няма да поемат твоя полет. Ще ги учиш да мечтаят, но те няма да имат твоята мечта. Ще ги учиш да живеят, но те няма да имат твоя избор. Но във всеки полет, всяка мечта и през целия им живот ще остане дирята от твоето присъствие.” Майка Тереза

Йорданка Кирова - старши учител, ПГ

Марина Янчева - учител, ДГ

Образование
Магистър по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика "Магистър по специалност "Консултативна Психология "V ПКС
Професионален опит
Успешен млад учител, който овладява предизвикателствата на времето и промените в сферата на образованието. Отдаден на професията си. Отговорен и мотивиран. Търси и намира индивидуалния подход към всяко дете.
Професионална философия
„Жизненоважно е, когато образоваме мозъка на детето, да не забравяме да образоваме и сърцето му!“ Далай Лама

Мария Димитрова - старши учител, ДГ

Славка Петрова - старши учител, ПГ

Образование
Магистър по специалност "Предучилищна педагогика "V ПКС по специалност "Предучилищна педагогика "
Професионален опит
Дългогодишен детски учител. В ДГ №26 "Изворче" работи от 2017 година.
Професионална философия

Станислава Илиева - учител, ПГ