Педагогически екип

Анелия Бодичева - директор


Образование
Магистър по специалност "Управление на образованието"Магистър по специалност "Музикална педагогика"IV ПКС по специалност "Управление на образованието"Специализация "Училищно консултиране"
Професионален опит
Работи в системата на образованието от 1997г., първоначално като учител по музика в начален, среден и горен курс на училищното образование, а от 2006г. - в предучилищното образование, като учител по музика, педагогически съветник и заместник-директор УТД. От учебната 2017-2018 година е директор на ДГ №26 "Изворче".
Професионална философия
"Вярвам, че да си педагог е призвание, независещо от броя на дипломите, които притежаваш и професията, която упражняваш. Вярвам, че за да си добър учител и педагог е необходимо:ДА БЪДЕШ ЛИЧНОСТ, за да можеш да възпитаваш личности;ДА БЪДЕШ ЛИДЕР, за да можеш да изграждаш доверие и да водиш децата към непознати за тях светове;ДА ПРИТЕЖАВАШ ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, за да можеш да улавяш онези скрити нюанси в душата на всяко дете, които го правят уникално и неповторимо;ДА СИ ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАН, за да можеш по най-простия и достъпен начин да предадеш своите знания и умения;И най-важното: ДА СИ ОТГОВОРЕН и нито за миг да не забравяш, че ежедневно градиш бъдещето!"

Живка Михайлова - старши учител

Образование
Магистър по специалност "Предучилищна и начална педагогика "II ПКС по специалност "Предучилищна педагогика"
Професионален опит
В системата на предучилищното образование от 1980 г. Работи в ДГ №26 "Изворче" от 2017 година.
Професионална философия
„Ти ще ги учиш да летят, но те няма да поемат твоя полет. Ще ги учиш да мечтаят, но те няма да имат твоята мечта. Ще ги учиш да живеят, но те няма да имат твоя избор. Но във всеки полет, всяка мечта и през целия им живот ще остане дирята от твоето присъствие.” Майка Тереза

Диана Драгиева - старши учител

Образование
Магистър по специалност "Предучилищна педагогика"II ПКС по специалност "Предучилищна педагогика"Специализация "„Хуманистични основи на предучилищното възпитание“"
Професионален опит
Учител с опит. Участник в различни семинари и обучения. Постоянно обогатява и актуализира теоретичните и практическите си познания в сферата на образованието. Работи в ДГ №26 "Изворче" от 2012 година.
Професионална философия
"Тук съм, за да дам най-доброто от себе си!"

Галя Кузова - старши учител

Образование
Магистър по специалност "Предучилищна педагогика "IV ПКС по специалност "Предучилищна педагогика"
Професионален опит
Притежава богат педагогически опит и високо ниво на специална и научна подготовка. Работи с желание, отговорност и любов към децата. В ДГ №26 "Изворче" е от 2003 година.
Професионална философия

Галина Георгиева - старши учител

Образование
Магистър по специалност "Предучилищна и начална педагогика "IV ПКС по специалност "Предучилищна педагогика"
Професионален опит
В системата на предучилищното образование е повече от 23 години. Работи в ДГ №26 "Изворче" от 2014 година.
Професионална философия
„Една книга, една химикалка, едно дете и един учител могат да променят света.“ Малала Юсуфзай


Светлана Атанасова - старши учител

Образование
Магистър по специалност - "Предучилищна педагогика"IV ПКС по специалност - "Предучилищна педагогика"
Професионален опит
В системата на Предучилищното образование е повече от двадесет и шест години. Работи в ДГ 26 "Изворче" от 2019 година.
Професионална философия
"Никога не забравяйте: това, което изграждате в настоящето, това ще е бъдещето, което искате!" А. Уолкър

Милена Милчева - старши учител

Образование
Магистър по специалност „Предучилищна педагогика“Магистър по специалност „Английска филология“ IV ПКС по специалност „Предучилищна педагогика“

Професионален опит
Работи в системата на образованието повече от 15 г. Стартира професионалният си път като учител по английски език. В ДГ26“Изворче“ постъпва през 2020 г.
Професионална философия
„Разкажи ми и ще забравя, покажи ми и ще запомня, въвлечи ме и ще науча“ - Б.Франклин

Асие Рамиз - учител


Образование
Магистър по специалност „Предучилищна и начална педагогика“Магистър по специалност „География и биология“IV ПКС по специалност „Предучилищна педагогика“
Професионален опит
В системата на предучилищното образование работи от близо 9 години, а в ДГ №26 „Изворче“ от 2012 г.
Професионална философия
„Преподавателските и възпитателните методи трябва да се формират по такъв начин, че у детето да се развие не само студения разум, но и топлината на сърцето“ Рудолф Щайнер

Марина Янчева - учител

Образование
Магистър по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика "Магистър по специалност "Консултативна Психология "V ПКС
Професионален опит
Успешен млад учител, който овладява предизвикателствата на времето и промените в сферата на образованието. Отдаден на професията си. Отговорен и мотивиран. Търси и намира индивидуалния подход към всяко дете.
Професионална философия
„Жизненоважно е, когато образоваме мозъка на детето, да не забравяме да образоваме и сърцето му!“ Далай Лама

Златина Станева - учител

ОбразованиеБакалавър по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"V ПКС по специалност " Предучилищна педагогика"

Професионален опитВ системата на образованието от 2014. Част от екипа на ДГ " Изворче " от края на 2019.

Професионална философия"Учителят е творец, който всеки ден се труди над своите творби - децата"

Стефка Дянкова - учител

Образование
Магистър по специалност "Управление на образованието"ІV ПКС по специалност "Предучилищна педагогика"

Професионален опит
От юли 2014 г. до август 2020 г. работи като учител в в ДГ№2 "Щастливо детство". От септември 2020 г. е в екипа на ДГ№26 "Изворче".

Професионална философия
"Всяко дете заслужава качествено образование, грижа, любов и подкрепа. В процеса на работа се стремя да развивам творческото мислене и въображение на всяко дете.""Да видиш чудото на живота през очите на едно дете означава да изпиташ най-голямото удоволствие на света" Хорас Браун

Златка Антонова - учител

Образование
Магистър по специалност "Предучилищна и начална педагогика "
IV ПКС по специалност "Предучилищна педагогика"

Професионален опитВ системата на предучилищното образование е от 7 години. Работи в ДГ №26 "Изворче" от 2021 година."Всеки ден за мен е истинско предизвикателство и приключение, защото имам невероятната привилегия и шанс да прекарвам дните си с Бъдещето!"

Професионална философия
Призвание и приоритет е да бъдеш детски учител!Детето е една необятна вселена, която трябва да бъде открита, изследвана и разгадана.„Детето не е съд, който трябва да напълним, а факел, който да разпалим!“ – Сесил Лупан.

Татяна Димитрова - учител

Образование
Бакалавър по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"
Професионален опит
Млад учител, който стартира професионалния си път през 2020г. с много желание и ентусиазъм за развитие в сферата на предучилищното образование.
Професионална философия
"В децата е скрита същността на бъдещето" - М. Монтесори

Цветомира Вангелова - учител

Образование
Студент последна година в магистърска програма по специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"
Професионален опит
През 2020 година стартира професионалния си път в сферата на предучилищното образование в ДГ№26 "Изворче". Амбициозен и мотивиран млад човек, сбъднал мечтата си да работи с деца.
Професионална философия
"Да бъдеш детски учител е мисия.Светът през детските очи е едно чисто, прекрасно място, изпълнено с игри и веселие, детски усмивки, детски смях, детски протегнати ръце, детски очи, детското в теб, в мен, в нас."

Христина Христова - учител

Образование
Студент по специалност "Педагогика" в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Професионален опит
Започва професионалния си път в ЧДГ "Аз съм Българче". През септември 2020 постъпва в ДГ№ 26 "Изворче". Млад и мотивиран човек, обичащ да работи с деца.

Професионална философия
За да бъдеш добър учител, трябва да обичаш това, което преподаваш и да обичаш тези, на които преподаваш."Играта е най - високата форма на изследване" - Айнщайн


Гергана Стефкова - учител по музика

Образование


Професионален опит

Професионална философия