WEB родител

Уважаеми родители,

На адрес https://parentdg.uslugi.io/ бихте могли да направите справка за дължимата такса за посещение на ДГ на Вашето дете, както и да извършите плащане.

Първоначалната парола за достъп може да видите на всяка една квитанция за платена такса, както и да я получите от ЗАС.