10.12.2020г.

Декларация за информирано съгласие

Декарация - родители.pdf

Заявление за посещение на детската градина в условията на разпространение на COVID-19 (за родители, които не попълват електронното заявление в платформата на детската градина)

Заявление.pdf