11.12.2023г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2019г.

Няма подадени заявления

Четвърта възрастова група, родени 2017г. 

Няма подадени заявления


27.11.2023г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2019г.

Няма подадени заявления

Четвърта възрастова група, родени 2017г. 

Няма подадени заявления


13.11.2023г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2019г.

Няма подадени заявления

Четвърта възрастова група, родени 2017г. 

Вх.№103/10.11.2023 г.

Записване на приетите деца:  до 17.11.2023г., от 09,00 до 16,00ч., в канцеларията на детската градина.


16.10.2023г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2019г.

Няма подадени заявления

Четвърта възрастова група, родени 2017г. 

Вх.№48/11.10.2023 г.

Записване на приетите деца:  до 20.10.2023г., от 09,00 до 16,00ч., в канцеларията на детската градина.


02.10.2023г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2019г.

Няма подадени заявления

Четвърта възрастова група, родени 2017г. 

Няма подадени заявления


04.09.2023г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2019г.

Няма подадени заявления

Трета възрастова група, родени 2018г.

Няма подадени заявления

Четвърта възрастова група, родени 2017г. 

Няма подадени заявления


21.08.2023г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2019г.

Няма подадени заявления

Трета възрастова група, родени 2018г.

Няма подадени заявления

Четвърта възрастова група, родени 2017г. 

Няма подадени заявления


07.08.2023г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2019г.

Няма подадени заявления

Четвърта възрастова група, родени 2017г. 

Няма подадени заявления


24.07.2023г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2019г.

Четвърта възрастова група, родени 2017г. 


Записване на приетите деца:  до 28.07.2023г., от 09,00 до 16,00ч., в канцеларията на детската градина.


01.08.2022г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2019г.

Няма подадени заявления

Трета възрастова група, родени 2017г. 

Четвърта възрастова група, родени 2016г. 


Записване на приетите деца:  до 05.08.2022г., от 09,00 до 15,00ч., в канцеларията на детската градина.


20.06.2022г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2018г. 

Трета възрастова група, родени 2016г. 

Четвърта възрастова група, родени 2015г. 


Записване на приетите деца:  до 24.06.2022г., от 09,00 до 15,00ч., в канцеларията на детската градина.


26.04.2022г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2017г. 

Няма подадени заявления.

Трета възрастова група, родени 2016г. 

Записване на приетите деца:  до 29.04.2022г., от 09,00 до 16,30ч.


14.03.2022г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2017г. 

Няма подадени заявления.

Трета възрастова група, родени 2016г. 

Четвърта възрастова група, родени 2015г. 

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца:  до 18.03.2022г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


28.02.2022г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2017г. 

Трета възрастова група, родени 2016г. 

Няма подадени заявления.

Четвърта възрастова група, родени 2015г. 

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца:  до 04.03.2022г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


22.11.2021г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2017г. 

Трета възрастова група, родени 2016г. 

Четвърта възрастова група, родени 2015г. 

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца:  до 26.11.2021г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


25.10.2021г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2017г. 

Трета възрастова група, родени 2016г. 

Четвърта възрастова група, родени 2015г. 

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца:  до 29.10.2021г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


07.09.2021г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2018г.

Втора и четвърта възрастови групи

Няма подадени заявления.

Записване на приетите деца:  до 10.09.2021г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


09.08.2021г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2018г. 

Втора възрастова група, родени 2017г. 

Трета възрастова група, родени 2016г. 

Четвърта възрастова група, родени 2015г. 

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца:  до 13.08.2021г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


01.02.2021г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г.(2018г.) 

Записване на приетите деца:  до 04.02.2021г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


23.11.2020г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г. 

Трета възрастова група, родени 2015г. 

Няма подадени заявления


Записване на приетите деца:  до 26.11.2020г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


08.10.2020г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г. 

Няма подадени заявления.

Втора възрастова група, родени 2016г. 


Записване на приетите деца: 09.10.2020г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


17.09.2020г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г. 

Втора възрастова група, родени 2016г. 

Четвърта възрастова група, родени 2014г. 

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца: 18.09.2020г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


10.09.2020г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г. 

Няма подадени заявления

Втора възрастова група, родени 2016г. 

Четвърта възрастова група, родени 2014г. 

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца: 11.09.2020г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


20.08.2020г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г. 

Втора възрастова група, родени 2016г. 

Няма подадени заявления

Трета възрастова група, родени 2015г. 

Няма подадени заявления

Четвърта възрастова група, родени 2014г. 

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца: 21.08.2020г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


14.08.2020г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г. 

Няма подадени заявления

Втора възрастова група, родени 2016г. 

Трета възрастова група, родени 2015г. 

Четвърта възрастова група, родени 2014г. 

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца: 14.08.2020г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


13.08.2020г.

Поради технически проблем, списъкът с приетите деца ще бъде качен на 14.08., в 08,15ч.


06.08.2020г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г. 

Втора възрастова група, родени 2016г. 

Трета възрастова група, родени 2015г. 

Четвърта възрастова група, родени 2014г. 

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца:  07.08.2020г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


10.02.2020г.

Първа възрастова група, родени 2016г. 

Приети деца (по вх.№):

Р.Ц.Д., вх.№320/04.02.2020г.;

И.М.Х., вх.№342/07.02.2020г.

Втора и четвърта възрастови групи - няма подадени заявления.

Записване на приетите деца: до 14.02.2020г.

11.11.2019г.

Втора възрастова група, родени 2015г. 

Приети деца (по вх.№):

вх.№106/04.11.2019г.

Записване: до 15.11.2019г.

28.10.2019г.

Първа възрастова група, родени 2016г. - основна сграда

Приети деца (по вх.№):

вх.№75/21.10.2019г.

Записване: до 01.11.2019г.

Втора възрастова група, родени 2015г. - филиал на бул.Вл.Варненчик, бл.12

Приети деца (по вх.№):

вх.№83/24.10.2019г.

Записване: до 01.11.2019г.

24.09.2019г.

Четвърта възрастова група, родени 2013г.

Приети деца (по вх.№):

вх.№10/20.09.2019г.

Записване: до 27.09.2019г.

16.09.2019г.

Първа възрастова група, родени 2016г.

Приети деца (по вх.№):

вх.№774/09.09.2019г.

Записване: до 20.09.2019г.

02.09.2019г.

Първа възрастова група, родени 2016г.

Приети деца (по вх.№):

вх.№760/28.08.2019г.

Записване: до 05.09.2019г.

26.08.2019г.

Първа възрастова група, родени 2016г.

Приети деца (по вх.№):

вх.№748/23.08.2019г.

Записване: до 28.08.2019г.

19.08.2019г.

Първа възрастова група, родени 2016г.

Приети деца (по вх.№):

вх.№734/13.08.2019г.

Записване: до 23.08.2019г.

17.06.2019г.

Четвърта подготвителна група, родени 2013г.

Приети деца (по вх.№):

вх.№608/12.06.2019г.

Записване: до 21.06.2019г.