Национална програма 

"Хубаво е в детската градина"

Националната програма "Хубаво е в детската градина" е разработена в съответствие с Приоритетна област 1 „Ранно детско развитие“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030). В края на учебната 2022-2023 година ДГ№26 "Изворче" кандидатства и беше одобрена за финансиране, в размер на 3988.00 лв., за реализиране на следните дейности през учебната 2023-2024 година:

1. Създаване на условия и изграждане на среда за реализиране на иновативни педагогически практики, както и за прилагане на иновативни и авторски програмни системи.

2. Изработване и споделяне иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата в и извън детската градина и за насърчаване на двигателната активност на децата.

Проектното предложение, разработено от екипа, включва прилагането на иновативни модели в образователния процес, чрез които детето да бъде активен участник, да има възможност да експериментира, да развива мисленето, наблюдателността, сръчността, концентрацията на внимание, да формира позитивно отношение с комплектите на LEGO® Education, използвайки подходите „учене чрез правене“ и „учене чрез игра“.  Необходимостта от иновации в заниманията осигурява на децата интелектуално-стимулираща и подпомагаща образователна среда. Тя насърчава развитието на знания, умения и отношения, които са важни, за да могат децата да посрещнат предизвикателствата на новото време.

Иновативният модел дава възможност да се излезе от рамката на традиционното обучение в детската градина, включвайки разнообразие от дейности в областите от STEM образованието. Изграждането на интегративни връзки в различните образователни направления чрез подходите „учене чрез игра“, „учене чрез правене“ и „ролеви игри“ по увлекателен начин ангажират вниманието на децата и спомагат за усвояване и овладяване на натрупаните знания, развиване на фина моторика, логическо мислене, въображение, концентрация на внимание и работа в екип.

С прилагането на иновативния проект децата ще могат да решават проблеми и ще откриват как науката, технологиите, инженерството и математиката реално влияят на ежедневието им.

Какво очакваме да постигнем?

Децата да създават проекти с конструктор „LEGO® Education“, като използват своя творчески потенциал и конструктивни умения. Да организират самостоятелно предметно-игровата среда, използвайки различни средства за постигане на резултати – схеми , чертежи и образци. В играта децата влизат като режисьор, организатор и изпълнител, създавайки и разигравайки различни цялостни сюжети.

Учителите да обогатят професионалните си знания, умения и и компетентности при използване на иновативни методи на преподаване и техните практически решения. 

Съвместната творческа дейност дава възможност на родителите като партньори да открият и подпомогнат интересите и талантите у децата. Продължаващо партньорство в интерес на децата и тяхното пълноценно развитие.

21.10.2023 г.

Стартирахме проектните дейности с обучение на тема: "Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education", на което нашата детска градина беше домакин и проведено от нашите дългогодишни партньори - Център за творческо обучение. Наред с придобиването на нови знания, умения и компетентности, се върнахме в детството, помечтахме, съпреживяхме различни емоции, измисляхме и разказвахме истории...

Мили деца, обещаваме ви, че ви очаква страхотно приключение! Заедно ще творим, конструираме, преживяваме и, най-важното - ще играем и ще се забавляваме! Така неусетно ще се учим взаимно, ще си поставяме нови цели и ще мечтаем! Ние, вашите учители, нямаме търпение! А вие?

м.януари, 2024 г.

През м.януари се проведе първата серия педагогически ситуации, в които бяха използвани конструкторите на LEGO® Education.  Използването на LEGO технологията позволява да се повиши познавателната дейност, уменията да градят с конструктор, способността за избор на правилна последователност на действия, техники за свързване, комбинация от форми и цветове. Така децата изграждат устойчив интерес към градивна дейност, развиват способностите си за творческо използване на придобитите умения. Игровото преживяване се обогатява, което е предпоставка за активиране и развитие на диалогичната реч, въображението, мисленето, личния сетивен опит на децата.

               "Моят дом"                      2.а група "Пчеличка"

               "Моят дом"                      2.б група "Усмивка" 

"Моята детска градина"         3.група"Делфинче" 

    "Макс прави пакости"       4.а група "Мики Маус"

       "Различен край"        4.б група "Папагалче"