13.06.2022г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2022/2023година:

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2018г. - 1 място;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2017г. - 4 места за филиала на ул. Радост 3Б; 4 места за основна сграда;

ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА, родени 2016г. - 2 места за основна сграда и 2 места за филиала на ул.Радост 3А .

Срок за кандидатстване: до 17.06.2022г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 20.06.2022г.

Срок за записване:24.06.2022г., 16,30ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

18.04.2022г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2021/2022година:

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2017г. - 4 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място за основна сграда и 2 места за филиала на ул.Радост 3А .


Срок за кандидатстване: до 21.04.2022г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 26.04.2022г.

Срок за записване: 29.04.2022г., 16,30ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

04.04.2022г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2021/2022година:

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2017г. - 4 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място за основна сграда и 2 места за филиала на ул.Радост 3А .


Срок за кандидатстване: до 08.04.2022г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 11.04.2022г.

Срок за записване: 15.04.2022г., 16,30ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

21.03.2022г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2021/2022година:

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2017г. - 2 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място за основна сграда и 2 места за филиала на ул.Радост 3А ;

ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА, родени 2015г. - 2 места.

Срок за кандидатстване: до 25.03.2022г., 15,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 28.03.2022г.

Срок за записване: 01.04.2022г., 15,30ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,30ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

07.03.2022г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2021/2022година:

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2017г. - 2 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2016г. - 2 места;

ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА, родени 2015г. - 2 места.

Срок за кандидатстване: до 11.03.2022г., 15,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 14.03.2022г.

Срок за записване: 18.03.2022г., 15,30ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,30ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

21.02.2022г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2021/2022година:

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2017г. - 2 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2016г. - 2 места;

ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА, родени 2015г. - 2 места.

Срок за кандидатстване: до 25.02.2022г., 15,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 28.02.2022г.

Срок за записване: 04.03.2022г., 15,30ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,30ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

13.12.2021г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2021/2022година:

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2017г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място за филиала на ул.Радост 3А;

ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА, родени 2015г. - 3 места.

Срок за кандидатстване: до 17.12.2021г., 15,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 20.12.2021г.

Срок за записване: 23.12.2021г., 15,30ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,30ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

15.11.2021г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2021/2022година:

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2017г. - 4 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място;

ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА, родени 2015г. - 3 места.

Срок за кандидатстване: до 19.11.2021г., 15,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 22.11.2021г.

Срок за записване: 26.11.2021г., 15,30ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,30ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

01.11.2021г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2021/2022година:

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2017г. - 4 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА, родени 2015г. - 3 места.

Срок за кандидатстване: до 05.11.2021г., 15,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 08.11.2021г.

Срок за записване: 12.11.2021г., 15,30ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,30ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

18.10.2021г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2021/2022година:

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2017г. - 5 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място за филиала на ул.Радост 3А;

ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА, родени 2015г. - 3 места.

Срок за кандидатстване: до 22.10.2021г., 15,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 25.10.2021г.

Срок за записване: 29.10.2021г., 15,30ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,30ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

13.09.2021г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2021/2022година:

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2017г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място;

ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА, родени 2015г. - 3 места.

Срок за кандидатстване: до 17.09.2021г., 15,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 20.09.2021г.

Срок за записване: 24.09.2021г., 15,30ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,30ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

30.08.2021г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2021/2022година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2018г. - 1 място;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2017г. - 2 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА, родени 2015г. - 3 места.

Срок за кандидатстване: до 03.09.2021г., 15,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 07.09.2021г.

Срок за записване: 10.09.2021г., 15,30ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,30ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

16.08.2021г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2021/2022година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2018г. - 1 място;

ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА, родени 2015г. - 3 места.

Срок за кандидатстване: до 20.08.2021г., 15,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 23.08.2021г.

Срок за записване: 30.08.2021г., 15,30ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,30ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

02.08.2021г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2021/2022година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2018г. - 5 места;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2017г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2016г. - 2 места за основна сграда и 1 мяато за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА, родени 2015г. - 3 места.

Срок за кандидатстване: до 06.08.2021г., 15,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 09.08.2021г.

Срок за записване: 13.08.2021г., 15,30ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,30ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

08.03.2021г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2020/2021година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2017г. - 1 място за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2015г. - 2 места.

Срок за кандидатстване: до 12.03.2021г., 15,00ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 15.03.2021г.

Срок за записване: 18.03.2021г., 15,00ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,00ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

08.02.2021г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2020/2021година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2017г. - 1 място за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2015г. - 2 места.

Срок за кандидатстване: до 12.02.2021г., 15,00ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 15.02.2021г.

Срок за записване: 18.02.2021г., 15,00ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,00ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

25.01.2021г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2020/2021година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2017г. - 4 места за филиала на ул. Радост 3Б;

За местата могат да кандидатстват и деца, родени 2018г., като тези, родени през 2017г. са с предимство.

Срок за кандидатстване: до 29.01.2021г., 15,00ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 01.02.2021г.

Срок за записване: 04.02.2021г., 15,00ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,00ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

16.11.2020г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2020/2021година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2017г. - 4 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2015г. - 2 места;

Срок за кандидатстване: до 20.11.2020г., 15,00ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 23.11.2020г.

Срок за записване: 26.11.2020г., 15,00ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,00ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

05.10.2020г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2020/2021година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2017г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място за филиала на ул. Радост 3А;

Срок за кандидатстване: до 08.10.2020г., 15,00ч. Резултатите ще бъдат обявени в 16,30ч. на 08.10.2020г.

Срок за записване: 09.10.2020г., 15,00ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,00ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

14.09.2020г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2020/2021година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2017г. - 4 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2016г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2015г. -няма свободни места;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2014г. - 3 места за основна сграда.

Срок за кандидатстване: до 17.09.2020г., 15,00ч. Резултатите ще бъдат обявени в 16,30ч. на 17.09.2020г.

Срок за записване: 18.09.2020г., 15,00ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,00ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

08.09.2020г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2020/2021година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2017г. - 4 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2015г. -няма свободни места;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2014г. - 3 места за основна сграда.

Срок за кандидатстване: до 10.09.2020г., 15,00ч. Резултатите ще бъдат обявени в 16,30ч. на 10.09.2020г.

Срок за записване: 11.09.2020г., 15,00ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,00ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

31.08.2020г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2020/2021година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2017г. - 4 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2015г. -няма свободни места;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2014г. - 3 места за основна сграда.

Срок за кандидатстване: до 03.09.2020г., 15,00ч. Резултатите ще бъдат обявени в 16,30ч. на 03.09.2020г.

Срок за записване: 04.09.2020г., 15,00ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,00ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

17.08.2020г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2020/2021година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2017г. - 5 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2015г. -няма свободни места;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2014г. - 3 места за основна сграда.

Срок за кандидатстване: до 20.08.2020г., 15,00ч. Резултатите ще бъдат обявени в 16,30ч. на 20.08.2020г.

Срок за записване: 21.08.2020г., 15,00ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,00ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

10.08.2020г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2020/2021година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2017г. - 4 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2015г. -1 място за филиала на бул. Вл.Варненчик, бл.12;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2014г. - 3 места за основна сграда.

Срок за кандидатстване: до 13.08.2020г., 15,00ч. Резултатите ще бъдат обявени в 16,30ч. на 13.08.2020г.

Срок за записване: 14.08.2020г., 15,00ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,00ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

03.08.2020г.

Обявявам следните свободни места за учебната 2020/2021година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2017г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3Б;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2016г. - 2 места за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ТРЕТА ГРУПА, родени 2015г. -2 места за филиала на бул. Вл.Варненчик, бл.12; 1 място за основна сграда;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2014г. - 2 места за основна сграда.

Срок за кандидатстване: до 06.08.2020г., 16,00ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 07.08.2020г.

Срок за записване: 07.08.2020г., 15,00ч.

Заявления по образец се приемат в детската градина, всеки работен ден от 9,00 до 15,00ч.

Часовете за приемане на документи са съобразени с графика за приемане и предаване на децата, посещаващи детската градина.

При подаване на документи и записване се спазват всички противоепидемични мерки!

10.02.2020г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2015г. - 1 място за филиала на бул. Вл.Варненчик, бл.12; 1 място за основна сграда;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 14.02.2020г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 17.02.2020г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

03.02.2020г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2015г. - 1 място за филиала на бул. Вл.Варненчик, бл.12; 1 място за основна сграда;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 07.02.2020г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 10.02.2020г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

18.11.2019г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 22.11.2019г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 25.11.2019г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

11.11.2019г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 15.11.2019г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 18.11.2019г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

04.11.2019г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2015г. - 1 място;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 08.11.2019г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 11.11.2019г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

28.10.2019г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 01.11.2019г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 04.11.2019г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

21.10.2019г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3А, 1 място за основна сграда;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2015г. - 1 място за филиала на бул. Вл.Варненчик, бл.12;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 25.10.2019г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 28.10.2019г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

24.09.2019г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 1 място за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 27.09.2019г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 30.09.2019г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

16.09.2019г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 2 места за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 20.09.2019г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 24.09.2019г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

09.09.2019г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 2 места за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 13.09.2019г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 16.09.2019г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

02.09.2019г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място за филиала на ул. Радост 3А.

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 05.09.2019г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 09.09.2019г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

23.08.2019г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 2 места за филиала на ул. Радост 3А.

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 28.08.2019г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 02.09.2019г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

19.08.2019г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 2 места за филиала на ул. Радост 3А.

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: 23.08.2019г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 26.08.2019г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

12.08.2019г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3А.

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: 16.08.2019г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 19.08.2019г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

10.06.2019г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 4 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: 14.06.2019г., 16,30ч.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.