20.06.2022г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2018г.

 1. 1229/13.06.2022г.

Трета възрастова група, родени 2016г.

 1. 1231/13.06.2022г.

Четвърта възрастова група, родени 2015г.

 1. 1230/13.06.2022г.


Записване на приетите деца: до 24.06.2022г., от 09,00 до 15,00ч., в канцеларията на детската градина.


26.04.2022г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2017г.

Няма подадени заявления.

Трета възрастова група, родени 2016г.

 1. 1152/18.04.2022г.

Записване на приетите деца: до 29.04.2022г., от 09,00 до 16,30ч.


14.03.2022г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2017г.

Няма подадени заявления.

Трета възрастова група, родени 2016г.

 1. 981/07.03.2022г.

Четвърта възрастова група, родени 2015г.

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца: до 18.03.2022г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


28.02.2022г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2017г.

 1. 885/21.02.2022г.

Трета възрастова група, родени 2016г.

Няма подадени заявления.

Четвърта възрастова група, родени 2015г.

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца: до 04.03.2022г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


22.11.2021г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2017г.

 1. 258/15.11.2021г.

Трета възрастова група, родени 2016г.

 1. 257/15.11.2021г.

Четвърта възрастова група, родени 2015г.

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца: до 26.11.2021г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


25.10.2021г.

Приети деца (по вх.№):

Втора възрастова група, родени 2017г.

 1. 151/22.10.2021г.

Трета възрастова група, родени 2016г.

 1. 152/22.10.2021г.

Четвърта възрастова група, родени 2015г.

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца: до 29.10.2021г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


07.09.2021г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2018г.

 1. Вх.№1381/30.08.2021г.

Втора и четвърта възрастови групи

Няма подадени заявления.

Записване на приетите деца: до 10.09.2021г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


09.08.2021г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2018г.

 1. 1324/02.08.2021г.;

 2. 1325/02.08.2021г.;

 3. 1330/03.08.2021г.

Втора възрастова група, родени 2017г.

 1. 1331/04.08.2021г.;

 2. 1332/04.08.2021г.;

 3. 1335/05.08.2021г.

Трета възрастова група, родени 2016г.

 1. 1326/02.08.2021г.;

 2. 1327/02.08.2021г.;

 3. 1333/04.08.2021г.

Четвърта възрастова група, родени 2015г.

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца: до 13.08.2021г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


01.02.2021г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г.(2018г.)

 1. Вх.№579/25.01.2021г.;

 2. Вх.№580/25.01.2021г.;

 3. Вх.№583/25.01.2021г..

Записване на приетите деца: до 04.02.2021г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


23.11.2020г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г.

 1. Вх.№222/18.11.2020г.

Трета възрастова група, родени 2015г.

Няма подадени заявления


Записване на приетите деца: до 26.11.2020г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


08.10.2020г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г.

Няма подадени заявления.

Втора възрастова група, родени 2016г.

 1. Вх.№132/08.10.2020г.


Записване на приетите деца: 09.10.2020г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


17.09.2020г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г.

 1. Вх.№1/15.09.2020г.

Втора възрастова група, родени 2016г.

 1. Вх.№40/16.09.2020г.

Четвърта възрастова група, родени 2014г.

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца: 18.09.2020г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


10.09.2020г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г.

Няма подадени заявления

Втора възрастова група, родени 2016г.

 1. Вх.№865/10.09.2020г.

Четвърта възрастова група, родени 2014г.

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца: 11.09.2020г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


20.08.2020г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г.

 1. Вх.№ 811/ 18.08.2020

Втора възрастова група, родени 2016г.

Няма подадени заявления

Трета възрастова група, родени 2015г.

Няма подадени заявления

Четвърта възрастова група, родени 2014г.

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца: 21.08.2020г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


14.08.2020г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г.

Няма подадени заявления

Втора възрастова група, родени 2016г.

 1. Вх.№ 800/ 12.08.2020

Трета възрастова група, родени 2015г.

 1. Вх.№795/ 11.08.2020

 2. Вх.№ 799/ 1208.2020

Четвърта възрастова група, родени 2014г.

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца: 14.08.2020г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


13.08.2020г.

Поради технически проблем, списъкът с приетите деца ще бъде качен на 14.08., в 08,15ч.


06.08.2020г.

Приети деца (по вх.№):

Първа възрастова група, родени 2017г.

 1. вх.№768/ 03.08.2020 г.

Втора възрастова група, родени 2016г.

 1. Вх.№ 781/ 05.08.2020 - предимство

 2. Вх.№ 771/ 03.08.2020

Трета възрастова група, родени 2015г.

 1. Вх.№772 / 03.08.2020 - предимство

 2. Вх.№ 769/ 03.08.2020

 3. Вх.№ 770/ 03.08.2020

Четвърта възрастова група, родени 2014г.

Няма подадени заявления.


Записване на приетите деца: 07.08.2020г., от 09,00 до 15,00ч.

При записване е задължително спазването на всички противоепидемични мерки - дистанция, дезинфекция, носене на предпазна маска!


10.02.2020г.

Първа възрастова група, родени 2016г.

Приети деца (по вх.№):

Р.Ц.Д., вх.№320/04.02.2020г.;

И.М.Х., вх.№342/07.02.2020г.

Втора и четвърта възрастови групи - няма подадени заявления.

Записване на приетите деца: до 14.02.2020г.

11.11.2019г.

Втора възрастова група, родени 2015г.

Приети деца (по вх.№):

вх.№106/04.11.2019г.

Записване: до 15.11.2019г.

28.10.2019г.

Първа възрастова група, родени 2016г. - основна сграда

Приети деца (по вх.№):

вх.№75/21.10.2019г.

Записване: до 01.11.2019г.

Втора възрастова група, родени 2015г. - филиал на бул.Вл.Варненчик, бл.12

Приети деца (по вх.№):

вх.№83/24.10.2019г.

Записване: до 01.11.2019г.

24.09.2019г.

Четвърта възрастова група, родени 2013г.

Приети деца (по вх.№):

вх.№10/20.09.2019г.

Записване: до 27.09.2019г.

16.09.2019г.

Първа възрастова група, родени 2016г.

Приети деца (по вх.№):

вх.№774/09.09.2019г.

Записване: до 20.09.2019г.

02.09.2019г.

Първа възрастова група, родени 2016г.

Приети деца (по вх.№):

вх.№760/28.08.2019г.

Записване: до 05.09.2019г.

26.08.2019г.

Първа възрастова група, родени 2016г.

Приети деца (по вх.№):

вх.№748/23.08.2019г.

Записване: до 28.08.2019г.

19.08.2019г.

Първа възрастова група, родени 2016г.

Приети деца (по вх.№):

вх.№734/13.08.2019г.

Записване: до 23.08.2019г.

17.06.2019г.

Четвърта подготвителна група, родени 2013г.

Приети деца (по вх.№):

вх.№608/12.06.2019г.

Записване: до 21.06.2019г.