1. Лична амбулаторна карта - ксерокопие на първа и втора част с всички имунизации, със завършен статус (подпис и печат на личния лекар) - вярно с оригинала.

2. Изследване на кръв и урина - пълна кръвна картина, извършена в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.

3. Еднократни (отрицателни (-)) резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни протозои, извършено изследване не по-рано от 15 дни преди постъпване в ДГ.

4. Здравно профилактична карта, попълнена от личен лекар - ръст, тегло, гръдна обиколка, алергия и други данни.

5. Медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.