Прием 2022 година

Деца, родени през 2019 година

01.02.2022г.

Уважаеми родители,

Дирекция „Образование и младежки дейности“ уведомява, че на сайта за прием в общинските детски градини, в рубриката „Класиране“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2022/2023г.

Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от 09.05.2022г. до 27.05.2022г.

Линк към сайта: https://dg.uslugi.io/

В електронното класиране за ДГ№26 "Изворче" ще участват само децата, които кандидатстват за първа възрастова група, родени през 2019 година.

Децата от възрасти 2018, 2017, 2016 и 2015г. до края на учебната 2021/2022г. кандидатстват по входящ номер на място в детските градини при обявяване на места за текущите класирания, които се публикуват на сайта в рубриката „Актуално“.