НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (Р.2017)

Заповед - записване.pdf

ПРИЕМ 2020г.

29.05.2020г.

На 01.06.2020г., в 10,00ч., стартира електронната система за подаване на заявления за първа възрастова група - деца, родени през 2017 година. Заявленията се подават онлайн от родителите, а тези, които нямат възможност лично да въведат данните, ще могат да го направят на място, в основната сграда на детската градина, находяща се на ул.Хан Кубрат №40, в следните часове:

всеки работен ден, от 10,00 до 15,00ч.

Молим родителите, които ще подават заявление на място, да спазват всички мерки за безопасност. Граждани без маски няма да бъдат допускани на територията на детското заведение. Контактът с деца и персонал на детската градина, с изключение на директора и лицето, упълномощено да приема заявления, е абсолютно забранен. За достъп до сградата, заявителите ползват северните входове. На входа на сградата ползват домофонната система, звънци "Директор" или "ЗАС".

Ако Вашето идване съвпадне с придвижване на деца в двора, Ви молим да изчакате извън територията на детската градина.

Поради въведените мерки за безопасност, заявители, които не спазват горепосочения график и правила, няма да бъдат допускани на територията на детското заведение.

Благодарим Ви за разбирането!


Уважаеми родители,

Информация за предстоящия прием на деца за първа възрастова група, родени през 2017г., може да намерите ТУК .

Район за обхват на ДГ№26"Изворче": Териториите, заключени между бул. "Цар Освободител", бул. "Христо Смирненски", ул. "Прилеп"/кръгово/, ул. "Струга", бул. "Вл. Варненчик", бул. "Република", бул. "Сливница", ул. "Вяра", м-т "Пчелина"

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна


ПРИЕМ 2020г.

01.06.2020г.

Уважаеми родители,

Във връзка с електронното кандидатстване за детски градини на територията на Община Варна, Ви молим да проверите района за обхват на детската градина, за която кандидатствате! Това може да направите, като последвате линка: https://dg.is-vn.bg/garden/region?reception=garden

Обръщаме Ви внимание, че районът за обхват НЕ СЪВПАДА с административния район, в който се намира детската градина.

Район за обхват на ДГ№26 "Изворче"