01.02.2022Г.

ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители,Може да се запознаете с графика за прием в училищата наhttps://school.uslugi.io/documents/2022/Grafik_2022.pdf


01.09.2021г.

ПОКАНА

На основание чл.7 ал.2 т.2, чл.11 и чл.12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата КАНЯ излъчените на проведените родителски срещи по чл.7 ал.2 т.1б от посочения Правилник представители на родителите, да вземат участие в Събрание за избор на нов Обществен съвет на ДГ№26 "Изворче" – гр. Варна, което ще се проведе на 09.09.2021 г. от 17.30 ч., в двора на ДГ№26 "Изворче", при следния дневен ред:

 1. Представяне на излъчените представители на родителите;

 2. Избор на състав на Обществен съвет на ДГ№26 "Изворче" – гр. Варна - редовни и резервни членове;

 3. Избор на председател на Обществения съвет.

Носенето на предпазни маски и спазването на дистанция са задължителни!

23.08.2021г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПЪРВА ГРУПА

Уважаеми родители,

На 02.09.2021г.(четвъртък), от 17,30ч., в двора на ДГ№26 „Изворче“, ще се проведе родителска среща, при следния дневен ред:

 1. Представяне екипа на група „Делфинче“;

 2. Запознаване с Правилника за дейността на ДГ№26 „Изворче“;

 3. Запознаване с Вътрешни правила за организиране на дейностите, след възстановяване на приема на деца в условията COVID-19, в ДГ№26 „Изворче“;

 4. Здравно-медицински изисквания;

 5. Организация на образователно-възпитателния процес в първа група;

 6. Разни.

Във връзка с противоепидемичните мерки, може да присъства само по един родител на дете. Носенето на предпазна маска и спазването на дистанция са задължителни!

Присъствието е задължително!


25.03.2021г.

ВАЖНО!

Поради преустановеното присъствие на децата и въведените противоепидемични мерки, събранието на родителите за избор на Обществен съвет се отлага за неопределено време.

16.03.2021г.

ПОКАНА

На основание чл.7 ал.2 т.2, чл.11 и чл.12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата КАНЯ излъчените на проведените родителски срещи по чл.7 ал.2 т.1б от посочения Правилник представители на родителите да вземат участие в Събрание за избор на нов Обществен съвет на ДГ№26 "Изворче" – гр. Варна, което ще се проведе на 30.03.2021 г. от 18.00 ч., в стаята на гр."Делфинче" (ет.1, южен вход), при следния дневен ред:

 1. Представяне на излъчените представители на родителите;

 2. Избор на състав на Обществен съвет на ДГ№26 "Изворче" – гр. Варна - редовни и резервни членове;

 3. Избор на председател на Обществения съвет.


22.02.2021г.

ПОКАНА

Уважаеми родители,

На основание чл.7 ал.2 т. 1б, чл.11 и чл.12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и

училищата Ви каня на родителски срещи при следния дневен ред:

1. Избор на двама представители от групата, които за участие в събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет на ДГ№26 "Изворче"– гр. Варна.

2. Разни.

Родителските срещи ще се проведат на 11.03.2021г., в стаите за родители в Classroom, от 18,00ч.

Информационна среща за функциите на Обществения съвет ще се проведе на 04.03.2021г., от 18,00ч. Линк към срещата ще получите на служебните имейли на децата. Информация може да намерите и на страницата "Обществен съвет" - "Вътрешни правила за дейността".


01.12.2020г.

ТАКСИ

Уважаеми родители,

Напомняме ви, че дължимите такси могат да бъдат заплащани по следните начини:

 • По електронен път, чрез ПП "Щастливо детство" - изисква регистрация в E Pay;

 • Чрез банков превод по сметката на ДГ№26 "Изворче":

Получател: ДГ 26 ИЗВОРЧЕ;

IBAN: BG21 CECB 9790 31D2 1138 00;

BIC: CECBBGSF

Основание за плащане: Такса за м..........., 2020г. на ..........(трите имена на детето).........от група................................

ВАЖНО! При заплащане на таксата по банков път, е необходимо предварително да проверите дължимата сума в ПП "Щастливо детство" или като се обадите на ЗАС. Превежда се точната сума, до стотинка!


 • На каса на EasyPay, с превод по банковата сметка на детската градина.

 • В брой - на мобилния офис на детската градина, от 08,30 до 14,00 часа, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки .

Дължимите такси могат да бъдат проверявани в ПП "Щастливо детство" https://parentdg.is-vn.bg/ . Паролата за достъп бихте могли да намерите в долния край на всяка квитанция за платена такса.

За периода на извънредна ситуация не се дължат такси за деца, които не посещават детската градина.

Дължимата такса е пропорционална на дните на посещение на детето.

Срокът за заплащане е 10-то число на текущия месец.


ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПА

Уважаеми родители,

Във връзка с повишената заболеваемост и риск от разпространение на COVID-19, ви уведомяваме, че при желание от ваша страна, до изтичане на извънредната ситуация, може да задържите детето си у дома, като отсъствията ще бъдат служебно извинявани. За целта е необходимо да подадете декларация, която може да намерите на страницата "Формуляри". Декларацията може да бъде подадена и по електронен път, на имейла на директора - a.bodicheva@dg26izvorche.bg.

Колектив на годината в системата на предучилищното образование

Днес, 29.10.2020г., в навечерието на Деня на народните будители, се проведе церемонията по връчване на Награда Варна. С решение на Общинския съвет, колективът на ДГ№26 "Изворче", беше награден в категория "Колектив на годината в системата на предучилищното образование за 2020 година".

Благодарим на всички, които ни подкрепят, които ценят и уважават труда ни! Тази награда е и за всички вас!


21.08.2020

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПЪРВА ГРУПА, р.2017г.

Уважаеми родители,

На 02 и 03.09.2020г., от 17,00ч., ще се проведат родителски срещи за новоприетите деца, по групи, при следния дневен ред:

 1. Представяне екипа на групата;

 2. Запознаване с изискванията за постъпване на децата в детската градина;

 3. Важни моменти от Правилника за дейността на ДГ№26“Изворче“;

 4. Дейността на детската градина по време на разпространение на COVID-19;

 5. Разни.

Предвид действащите мерки за безопасност, срещата ще се проведе онлайн, в платформата ZOOM.

Молим всички да се запознаят предварително с Правилника за дейността на ДГ№26"Изворче", който е публикуван в страницата "Нормативни документи" - "Вътрешни правила и процедури", както и с Вътрешни правила за дейността в условията на разпространение на COVID-19, публикувани на страницата "Дейност в условията на COVID-19".

Информация за родителските срещи и данни за вход в ZOOM са изпратени на всички служебни имейли на децата.

При възникнали въпроси, пишете на имейл: a.bodicheva@dg26izvorche.bg11.08.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА

Уважаеми родители,

Във връзка с необходимостта от ефективна комуникация между вас и детската градина, молим всички, които все още не са активирали служебните профили на децата, да го направят във възможно най-кратък срок. За получаване на нови данни за достъп, пишете на имейл: a.bodicheva@dg26izvorche.bg

Родителските срещи за учебната 2020-2021 година ще се провеждат онлайн, в платформата ZOOM. Информация за дата, час и данни за достъп ще получите на служебните имейли, десет дни преди датата на провеждане.

При възникнали въпроси, пишете на имейл: a.bodicheva@dg26izvorche.bg

01.07.2020г.

ТАКСИ ЗА М.МАРТ, МАЙ И ЮНИ, 2020г.

Уважаеми родители,

Дължимите такси за периода март-юни, 2020г. могат да бъдат заплащани по следните начини:

 • По електронен път, чрез ПП "Щастливо детство" - изисква регистрация в E Pay;

 • Чрез банков превод по сметката на ДГ№26 "Изворче":

Получател: ДГ 26 ИЗВОРЧЕ;

IBAN: BG21 CECB 9790 31D2 1138 00;

BIC: CECBBGSF

Основание за плащане: Такса за м..........., 2020г. на ..........(трите имена на детето).........от група................................

 • На каса на EasyPay, с превод по банковата сметка на детската градина.

 • В брой - на мобилния офис на детската градина, при стриктно спазване на Заповед №517/01.07.2020г. на директора на ДГ№26 "Изворче" .

Дължимите такси могат да бъдат проверявани в ПП "Щастливо детство" https://parentdg.is-vn.bg/ . Паролата за достъп бихте могли да намерите в долния край на всяка квитанция за платена такса.

За периода на извънредна ситуация не се дължат такси за деца, които не посещават детската градина.

Дължимата такса е пропорционална на дните на посещение на детето.

Таксата за деца от IV ПГ остава 48,00лв.


Заповед_517.pdf


15.06.2020г.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА М.МАРТ И М.МАЙ, 2020г.

Zapoved_504.pdf

ТАКСИ ЗА М.МАРТ, 2020г.

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение, Ви уведомяваме, че дължимите такси за периода 01-13.03.2020г. ще могат да бъдат заплащани по следните начини:

 • По електронен път, чрез ПП "Щастливо детство" - изисква регистрация в E Pay;

 • Чрез банков превод по сметката на ДГ№26 "Изворче":

Получател: ДГ 26 ИЗВОРЧЕ;

IBAN: BG21 CECB 9790 31D2 1138 00;

BIC: CECBBGSF

Основание за плащане: Такса за м.март, 2020г. на ..........(трите имена на детето).........от група................................

 • В брой - в касата на детската градина, след изтичане на извънредното положение.

Дължимите такси могат да бъдат проверявани в ПП "Щастливо детство" https://parentdg.is-vn.bg/ . Паролата за достъп бихте могли да намерите в долния край на всяка квитанция за платена такса.

За периода от 16.03.2020г до прекратяване на извънредното положение такси няма да бъдат начислявани.

За същия период не се дължат лихви, при просрочване плащането на дължимите такси.

Zap_26032020182433.pdf
zap_1062.pdf

Уважаеми учители и родители,

Във връзка с разпространяващата се грипна епидемия, очакваните извънредни принудителни ваканции и произтичащата от това необходимост от използване на дистанционни форми на обучение издателство Бит и техника предоставя за децата от всички възрастови групи в детските градини безплатен достъп до пълните електронни варианти на познавателните книжки с всички мултимедийни приложения.

Електронните издания в online версия са достъпни на всички устройства без регистрация и кодове за достъп.

За използване на електронните издания за определена възрастова група, моля, натиснете ТУК!

или проследете съответната връзка в сайта на издателството www.bititechnika.com


От екипа на издателство Бит и техника

Заповед 375_13.03.2020.pdf

02.03.2020г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 2 места за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2015г. - 1 място за филиала на бул. Вл.Варненчик, бл.12; 1 място за основна сграда;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 06.03.2020г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 09.03.2020г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

02.03.2020г.

ПРИЕТИ ДЕЦА

Първа възрастова група, родени 2016г.

С.Т.С., вх.№383/25.02.2020г.;

Втора и четвърта възрастови групи - няма подадени заявления.

Записване на приетите деца: до 06.03.2020г.

24.02.2020г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2015г. - 1 място за филиала на бул. Вл.Варненчик, бл.12;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 28.02.2020г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 02.03.2020г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

Внимание, Многознайковци!

Първите кръгове на детски състезания "Многознайко" ще се проведат както следва:

 • 24.02.2020г., от 10,30ч. - "Обичам да рисувам" и "Обичам да творя"

 • 25.02.2020г., от 10,30ч. - "Обичам да смятам";

 • 26.02.2020г., от 10,30ч. - "Обичам български език";

 • 27.02.2020г., от 10,30ч. - "Обичам природата".

Всички състезания ще се проведат в групите на децата. Желаем успех на всички участници!


10.02.2020г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 1 място за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2015г. - 1 място за филиала на бул. Вл.Варненчик, бл.12; 1 място за основна сграда;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 14.02.2020г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 17.02.2020г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

10.02.2020г.

ПРИЕТИ ДЕЦА

Първа възрастова група, родени 2016г.

Р.Ц.Д., вх.№320/04.02.2020г.;

И.М.Х., вх.№342/07.02.2020г.

Втора и четвърта възрастови групи - няма подадени заявления.

Записване на приетите деца: до 14.02.2020г.

03.02.2020г.

На основание чл.29, 30 от Вътрешни правила за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина № 26 „Изворче” – гр. Варна, обявявам следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

ЗА ПЪРВА ГРУПА, родени 2016г. - 3 места за филиала на ул. Радост 3А;

ЗА ВТОРА ГРУПА, родени 2015г. - 1 място за филиала на бул. Вл.Варненчик, бл.12; 1 място за основна сграда;

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, родени 2013г. - 2 места за филиала на ул.Радост 3Б.

Срок за кандидатстване: до 07.02.2020г., 16,30ч. Резултатите ще бъдат обявени в 10,00ч. на 10.02.2020г.

Заявления по образец се приемат в деловодството на детското заведение, всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч.

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (РОДЕНИ 2016г.)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

на 30.07.2019г.(вторник), от 17,30ч., в основната сграда на ДГ "Изворче", ще се проведе среща с родителите на новоприетите деца в първа възрастова група за учебната 2019-2020 година, при следния дневен ред:

- Представяне екипа на ДГ "Изворче";

- Запознаване с Правилника за дейността на ДГ "Изворче";

- Подготовка на детето за тръгване на детска градина;

- Необходими изследвания за постъпване на детето;

- Разни.

Присъствието е задължително!

Стартира електронният прием за първокласници

От 28-ми май, вторник, от 10 ч. стартира електронната система за прием в първи клас в общинските училища на територията на Варна. През учебната 2019/2020 година са осигурени 3050 места в 37 училища, като е осигурена целодневна организация на обучение, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“. Системата ще бъде отворена до 23,59 ч. на 01.06.2019г. Родители, които нямат осигурен достъп до интернет, могат да подадат заявление на място в желаното училище.

Изключително важно е да не бъдат допускани неточности при попълване на заявленията, особено в частта за допълнителни критерии, които се доказват при записване със съответните документи. Не по-малко важно е родителите да използват дадената възможност за посочване на 10 желани училища при стартиране на приема. Ако системата не идентифицира детето или актуалната му адресна регистрация, родителите е необходимо да се явят в Община Варна, стая 1104, като носят документ за самоличност и копие на документа, удостоверяващ актуалната адресна регистрация на детето.

Резултатите от класирането ще бъде обявени до 17 ч. на 5-ти юни. Записването на приетите деца ще става на място в съответното училище в дните 6-ти и 7-ми юни. Ако детето не бъде записано в срок, то губи мястото си, припомнят от дирекция „Образование и младежки дейности“.

Правилата и графикът на дейностите по приема са публикувани в електронната платформа за прием в първи клас, поместен на сайта на Община Варна https://school.is-vn.bg/

В навечерието на Световния ден на здравето

и професионалния празник на здравните работници - 7 април, нашата любима медицинска сестра - Дияна Димова, беше наградена от кмета на Община Варна с плакет за заслуги към развитието на детското и училищното здравеопазване.

Колективът на ДГ "Изворче" поздравява м.с. Димова със заслуженото отличие и с професионалния й празник и й пожелава здраве и още много професионални успехи!

http://live.varna.bg/…/vrachiha_nagradite_na_obshina_varna_…


Уважаеми родители и приятели на ДГ "Изворче",

За втора поредна година Ви каним да се включите в кампанията

"ПОДАРИ ТЕМЕНУЖКА, ЗАСАДИ ТЕМЕНУЖКА",

която ще се проведе от 02.04. до 11.04.2019 г. По време на кампанията можете да дарите теменужки, които всички заедно - деца, родители и персонал, да засеем в деня на голямото пролетно почистване, което ще се състои на 12.04.2019г.

Нека заедно направим нашата детска градина цветна и уханна!

Уважаеми родители,

За периода на пролетната ваканция - 01.- 05.04.2019г.(вкл.),

детското заведение ще работи със сборни групи в основна сграда, както следва:

1. Гр.“Пчеличка“+ гр.“Смехурко“ в стаята на гр.“Пчеличка";

2. Гр.“Делфинче“ в гр."Делфинче";

3. Гр.“Мики Маус“+ гр.“Папагалче“ в стаята на гр.“Мики Маус“;

4. Гр.“Слънчице“+ гр.“Златна рибка“ в стаята на гр.“Слънчице“.

Математическо състезание.pdf

06.03.2019г.

Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание информация и регламент

за провеждане на XIII Математическо състезание "Малкият принц" за деца от подготвителни групи.

Желаещите да се включат могат да се регистрират тук:

Информация за състезанието, регламент за участие и задачи от минали години тук:


03.03.2019г.

Честит празник!

01.03.2019г.

Колективът и децата на ДГ "Изворче" честитят на всички Баба Марта и благодарят от все сърце на Настоятелство "Изворче" за подарения празник!

ПОКАНА

Съветът на настоятелите на Настоятелство "Изворче" Ви кани на Общо събрание,

което ще се състои на 25.02.2019г. (понеделник) от 17,30ч., в Методичния кабинет на детската градина,

при следния дневен ред:

1. Отчет за изминалата 2018 година;

2. Припомняне на основни моменти от Устава на Настоятелството;

3. Прием на нови членове;

4. Разни.

04.02.2019г.

Уважаеми родители,

Бихме искали да ви информираме, че от 06.02.2019г. (сряда) детското заведение ще работи с нормална организация и всички деца ще бъдат приемани в групите си.

Напомняме ви, че ако детето е отсъствало повече от 10 (десет) календарни дни, независимо дали е било болно или не,

е необходимо да представите бележка от личния лекар за липса на контакт с ОЗБ.

Децата, които са боледували, независимо от продължителността на отсъствието,

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО представят бележка от личния лекар.

29.01.2019г.

Уважаеми родители,

Поради продължаващата грипна епидемия, детската градина ще продължи да работи със сборни групи до 05.02.2019 г. (включително). Всички деца са в централна сграда, разпределени както следва:

гр.Пчеличка+гр.Смехурко+гр.Делфинче - в стаята на гр.Пчеличка (втори етаж);

гр.Мики Маус+гр.Папагалче - в стаята на гр.Делфинче (първи етаж);

гр.Слънчице+гр.Златна рибка - в стаята на гр.Слънчице (втори етаж).

Напомняме ви, че деца с признаци на заболяване,

не се допускат в детските групи!

Преди да влезете в групата сте длъжни да минете през медицинската сестра за сутрешен филтър и измерване на температура.

24.01.2019 г.

Уважаеми родители,

До края на обявената грипна епидемия (29.01.2019г. вкл.),

детското заведение ще продължи да работи със същото разпределение на групите, както на 24-25.01.2019г.

При настъпили промени, ще ви информираме своевременно.

Молим ви да не водите деца с признаци на заболяване!

Съгласно Правилника за дейността на детското заведение, при проява на какъвто и да е симптом на грип или ОРЗ,

децата се отстраняват незабавно от групата до идването на родител/настойник.
23.01.2019 г.

Уважаеми родители,

Поради продължаващото намаляване броя на децата в групите, Ви информираме, че от 24.01. до 25.01. (вкл.) детското заведение ще работи със сборни групи, както следва:Информация за следващата седмица ще бъде публикувана до края на работния ден на 25.01.2019г.

22.01.2019 г.

Уважаеми родители,

Поради обявената грипна епидемия и рязкото намаляване броя на децата в групите, Ви информираме, че от 23.01. до 25.01. (вкл.) детското заведение ще работи със сборни групи, както следва:

I-ва група "Пчеличка" и "Смехурко"+ II-ра група "Делфинче" - в стаята на група "Пчеличка"

(Централна сграда, II-ри етаж).

Останалите групи ще работят без промяна.

При необходимост от сливане на групи ще бъдете информирани своевременно.