ПОКАНА

Съветът на настоятелите на Настоятелство "Изворче" Ви кани на Общо събрание,

което ще се състои на 25.02.2019г. (понеделник) от 17,30ч., в Методичния кабинет на детската градина,

при следния дневен ред:

1. Отчет за изминалата 2018 година;

2. Припомняне на основни моменти от Устава на Настоятелството;

3. Прием на нови членове;

4. Разни.