Контакти

Работно време на детската градина: от понеделник до петък, 07:00 - 19:00ч.

Работно време на администрацията: от понеделник до петък, 08:00-16:30ч. (почивка: 12:30-13:00ч.);

Работно време на директора: понеделник, сряда и петък 08:00-16:30; вторник и четвъртък 09:00-17:30;

 Приемно време на директора: понеделник и сряда 08:00-09:30; вторник и четвъртък 16:30-17:30ч. , при необходимост - след предварителна уговорка. 

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ

Централна сграда

Филиали на ул. Радост №3 А,Б

E-mail:  izvorche@dg26izvorche.bg

E mail - директор: a.bodicheva@dg26izvorche.bg