Контакти

Работно време на детската градина: от понеделник до петък, 07:00 - 19:00ч.

Работно време на администрацията: от понеделник до петък, 08:00-16:30ч. (почивка: 12:30-13:00ч.);

Приемно време на директора: понеделник и четвъртък 08:00-09:30; 15:00-16:30ч. , при необходимост - след предварителна уговорка, в работното време на администрацията.

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ


Филиал на бул. Вл.Варненчик, бл.12

Централна сграда

Филиали на ул. Радост №3 А,Б

E-mail: izvorche@dg26izvorche.bg

E mail - директор: a.bodicheva@dg26izvorche.bg