Достъп до обществена информация

В ДГ №26 "Изворче" се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Заявление за достъп до обществена информация се подава на адрес:

гр.Варна 9009, ж.к. Трошево, ул. „Хан Кубрат“ №40

ДГ №26 "Изворче", основна сграда, етаж 1

канцеларията на ЗАС

Приемно време: всеки работен ден, от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

Заявление може да бъде подадено и на е-mail:

izvorche@dg26izvorche.bg

Лице за контакт:

Маргарита Михайлова – ЗАС

тел. 052 500 644