18.09.2020г.

График -деца 21-25.09..pdf

15.09.2020г.

Вътрешни правила за организиране на дейностите след възстановяване на приема на деца в условията на COVID-19 в ДГ№26 „Изворче“

Актуализация от 15.09.2020г.


ВП - актуализация 15.09..pdf

11.09.2020г.

Заповед 648 - деца.pdf

Вътрешни правила за организиране на дейностите след възстановяване на приема на деца в условията на COVID-19 в ДГ№26 „Изворче“

След като се запознаят с Правилата, родителите, желаещи децата им да посещават детското заведение, е необходимо да изтеглят от страницата "Формуляри" декларация за информирано съгласие, да я разпечатат, попълнят и подпишат. Декларацията се представя при първото посещение на детето в детската градина.


ВП актуализирани.pdf
ВП - COVID-19.docx.pdf

Уважаеми родители,

Ако детето Ви ще посещава детска градина за пръв път след извънредното положение, е необходимо да попълните декларация за информирано съгласие, която може да изтеглите от страница "Формуляри".

Напомняме Ви, че макар детската градина да е отворена за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда, с гарантирана физическа дистанция, е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.

ВАЖНО! ОТВАРЯНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА (обновена)

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящото отваряне на детската градина, което ще се реализира в периода 22.05.-01.06.2020г., и необходимостта от организация в условията на извънредна епидемична обстановка, Ви молим да проверите служебните профили на Вашите деца (хххххххххх@dg26izvorche.bg). Информацията и указанията, свързани с отварянето, ще получавате на служебните пощи. Ако имате проблем с достъпа, е необходимо да изпратите имейл с името и групата на детето на a.bodicheva@dg26izvorche.bg.

На родители, които не са попълнили анкетата за отварянето на детската градина, поради липса на достъп до групите в социалните мрежи, ще им бъде изпратена на служебните имейли на децата.

Срок за попълване на анкетата: 10,00ч., на 20.05.2020г.

Денят на отваряне ще бъде оповестен на официалния сайт на детската градина.

Детската градина ще отвори на 26.05.2020г. Повече информация за действията, които е необходимо да предприемете във връзка с отварянето, ще получите след 16,00ч. на 20.05.2020г., на служебните имейли на децата.