Добре дошли на официалния сайт на ДГ "Изворче"!

Детска градина №26 "Изворче" е съвременна предучилищна институция за отглеждане, възпитание, обучение и социализация на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. Открита на 07.10.1968 година, вече повече от 50 години детската градина е желано и предпочитано от родителите детско учебно заведение във варненския квартал Трошево.

Нашата мисия е:

  • Да подкрепяме, развиваме и вярваме в индивидуалните възможности на всяко дете.

  • Да създаваме ефективна, позитивна и разнообразна среда за развитие на уникалността на всяка детска личност.

  • Да реализираме в най-висока степен професионалните си уменията.

  • Да стимулираме и убеждаваме родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

Детска градина „Изворче“ е място за срещи, дебати, дискусии и социални контакти на различни групи от общността - предпочитаната детска градина в район „Младост“.

Ние черпим сили от извора на знанието, въображението и мъдростта

и градим бъдещето!“